Chtít pro dítě to nejlepší

Každý chce pro své dítě to nejlepší. Ovšem, co je opravdu to nejlepší. I tak vážná záležitost jako je například výchova dítěte, podléhá různým trendům. Například mnozí si ještě pamatují autoritativní výchovu, kdy dítě nemělo ani minimální prostor pro diskuzi s rodiči a učiteli. Dnes naopak dítě má toho prostoru až příliš, takže je na místě položit si otázku, zda to je pro dítě opravdu vhodné a žádoucí. Dalo by se říci, že vývoj jde často z jednoho extrému do druhého a zvláště citlivě to pak lze vnímat u výchovy dětí.
muzeum hodin

 
Režim je dobrý

Nejinak je tomu také, co se týká režimu. Dříve byl režim u dětí nastavený striktně, dnes se preferuje často volnost. A co je vlastně správně? Nepleťte si prosím dva termíny, které si jsou sice velmi podobné, ale nejsou vůbec stejné. Ta dvě slova jsou řád a režim. Řád je striktně daný harmonogram, který mají třeba řeholní sestry, nebo který je daný v určitých procesech, kde se pracovník musí přizpůsobit technologickému postupu. Režim sice je také o pravidelnosti, ale je to přirozená pravidelnost, která je v symbióze s naším biorytmem. Pravidelnost je velmi prospěšná zvláště pro děti. Pravidelnost mimo jiné děti učí poznávat svět.  Pravidelný režimje u dětí důležitý.

 hodinky v písku
Potřebujeme to

Zvláště se v tomto ohledu shodnou speciální pedagogové Všechny děti, které mají nějaké problémy, například specifické poruchy učení a chování, potřebují pravidelný režim. Bez něj se jen obtížně vyrovnávají se svými problémy.
přesýpací hodiny na novinách

Určitě jste se třeba Vy sami setkali s tím, že když jste byli třeba na dlouhodobé nemocenské a cítili jste se celí rozlámaní, jako byste ani nebyli ve své kůži. Cítili jste, jak moc Vám chybí pravidelný režim, i když na něho jinak tak nadáváte. Také psychologové se shodnou v tom, že člověk, který přijde o práci, nebo jde do důchodu, by si měl udržet stávající režim v zájmu svého duševního zdraví. Proč by to u dětí mělo být jiné?