Kdo za vás vybourá dveřní zárubně


Bourali jste někdy sami dveřní zárubně? Ti z vás, kteří mají něco podobného za sebou, si možná postesknou, proč si k tomu nezavolali odborníka. Profesionál totiž za svou práci ručí a samotná činnost přináší kýžený výsledek. Amatéři se tu mohou dopustit řady přehmatů, pojďme si tu nyní některé vyjmenovat.

vstupní dveře

Elektroinstalace – bezmyšlenkovité bušení do zdi může přinést neočekávaný zvrat ve vašem dalším životě. Lidé, kteří se s nadšením do něčeho takového pustí, mohou zapomenout, že kolem zárubní vedou elektrické rozvody. Jestliže je pouze přeruší a přestane kvůli tomu fungovat zásuvkový či světelný okruh, bude to ta lepší varianta. Mnohem horší je, pokud zásah elektrického proudu zaviní těžký úraz nebo dokonce úmrtí.

ozdobné dveře

Rozbití příčky – profesionál postupuje opatrně a s citem, takže vybourá pouze dveřní futra a vše v jejich okolí zůstane neporušené. Amatér může svou činností poškodit příčku natolik, že bude nutné ji vystavět znovu. Je zkrátka důležité vědět, kdy, jak, a kam uhodit.

Uvolnění horního zdiva – dveřní zárubně zároveň fungují jako překlad a udržují horní vrstvu zdiva na svém místě. Vlivem bouracích prací může dojít k uvolnění horní vrstvy zdiva a k jeho sesypání. Tím se může opět narušit struktura stavební příčky, mohou se na ní objevit praskliny a může být opět důvod k dalším významnějším stavebním zásahům. Toto je častý problém ve chvíli, kdy bouráte zárubně úzkých dveří a chcete mít na jejich místě dveře dvojnásobně široké, otevírané posuvem do stran.

Je to nad vaše síly – i docela obyčejné dveře vás mohou fyzicky vyčerpat, pokud nejste na tuto práci zvyklí. Můžete tu utrpět úraz nebo oslabit váš imunitní systém a ulehnout do postele v horečkách. Pro trénovaného řemeslníka nepředstavuje bourání dveřních zárubní žádný problém, protože ví, co může očekávat, a poradí si i v problematických situacích. Vybourání kovových zárubní cena se ovšem řídí vždy podle platného ceníku.