Kdy je vhodná doba učit děti s internetem

Někteří z rodičů dnešních malých dětí ještě pamatují doby vytáčecích telefonů, internet sice už ano, ale zdaleka ne tak často využívaný, jak to známe v dnešní době, dnes je internet všude, bez internetu už se zkrátka „NEOBEJDEME“!

V dnešní době umí některé velmi malé děti ovládat mobilní telefon nebo tablet dříve než říkat první slovo, nebo chodit. Kdy je ale vlastně vhodná doba učit je s internetem? Podle odborníků by se s tím mělo začít od 1. třídy.

Podle toho, jak se k tomu staví rodiče, je můžeme rozdělit do několika skupin:
1)      Tzv. novodobí rodiče, těch je nejvíc, vyrostli už v dobách internetu, a podle toho k tomu také přistupují. Své děti k využívání možností internetu vedou, probírají s nimi možnosti internetu, také s nimi přes internet komunikují a učí je přes internet komunikovat i s kamarády
2)      Ve druhé skupině je přesný opak rodičů skupiny první, bývají to lidé z generace, která ještě pamatuje dobu „před internetem“ a pamatují si, jaké to bývalo, když se za kamarádem muselo zajít a ne mu přes internet jen napsat zprávu, tudíž vědí, jak důležitá je vzájemná „osobní“ komunikace, a snaží se svoje děti před komunikací pouze internetovou uchránit co nejdéle, u takových rodičů se nesetkáte s tím, že by dali dítěti do ruky mobil nebo tablet, jen, aby ho zabavili
3)      Další skupinou rodičů jsou ti, kteří se poddali jeho vlivu, vezou se na vlně internetu, i když ho spousta z nich nemá příliš v lásce, ale razí heslo „taková je doba“, jejich děti uvidíte u internetu většinu času, rodiče se ani příliš nezajímají, co vlastně na internetu dělají, tady vzniká nebezpečí např. kyberšikany, zneužití dětmi daných fotek a mnoha dalších
4)      Potom tady máme skupinu, mezi kterou patří např. programátoři, IT pracovníci nebo lidé, kteří prostě internetu vyloženě fandí, sami ho využívají téměř nepřetržitě, zajímají se o novinky. Děti těchto rodičů využívají internetu také velmi často, rodiče je v tom podporují, ale současně dávají pozor, aby nedošlo k podobným případům jako u třetí skupiny rodičů. Spolu s dětmi na internetu hrají hry, předhánějí se a mají radost, když se jejich děti na internetu zdokonalují, s největší pravděpodobností si ze svých dětí už nyní představují přinejmenším programátory.

Ať už byste se zařadili do jakékoliv skupiny, vždy dbejte na PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU DĚTMI – jako rodiče jste jim nejblíže, proto jim jako první vysvětlete, jaká všechna nebezpečí je na internetu mohou čekat:
–        jistě své děti chráníte před všemi možnými nástrahami reálného světa, udělejte to tak i u světa virtuálního
–        mějte přehled, co Vaše dítě na internet vkládá, ale bez jeho svolení to nedělejte, přijde Vám to možná divné, že potřebujete svolení svého prvňáčka, ale ano, velmi byste mu tím narušili soukromí, a mohlo by dojít k tomu, že co přesně na internetu dělá, před Vámi bude tajit
–        své děti hlavně musíte nejprve poučit o možnýchrizicích, ale stačí postupně, podle toho, jaké weby začne používat, proto rozhovory na tohle téma veďte s dětmi pravidelně
–        hned na začátku nastavte dětem dobu, kterou budou moci trávit na internetu, např. zpočátku 1 hodinu po vypracování domácích úkolů apod., můžete tím předejít závislosti na internetu, která se poslední dobou výrazně rozšiřuje.