Městské parky v Číně

Když se turista prochází v městském parku, nejlépe v centrálním, v některém z čínských měst, poskytuje to turistovi nejen příjemné osvěžení v horkém dni. Mimo úžasnou zeleň a vzácný klid uprostřed rušného čínského velkoměsta je v místních parcích i možnost jedinečného setkání se zdejší kulturou obyčejných lidí.

Centrální městské parky bývají nazýványlidovými a většinou se nacházejí okolo největší vodní plochy, která se v tom kterém městě nachází. Městské parky potom sami o sobě jsou kopií klasických čínských zahrad.
·         Nachází se zde hustě nasazená různorodá zeleň, která je protkána malovanými chodníčky.
·         Všude v zákoutích parku se nalézají odpočinkové pavilony.
·         Potůčky a jiné vodní kanály překlenují tradiční bílé můstky.
·         Jako jedna z částí parku, hlavně v jihočínských městech, může být také hustý bambusový háj.
·         Nedílnou součástí takovýchto městských parků jsou i tradiční rybníčky se zlatými rybičkami či kapříky Koa, ale i jezírka, která jsou osázena lotosy.
Již časně zrána proudí do parků davy Číňanů, a až do pozdních večerních hodin zde hledají a nalézají odpočinek a zábavu.

Ve zdravém těle zdravý duch

Jako jedna z aktivit, které probíhají v čínských městských parcích je cvičení bojového umění. To v parcích v letních měsících probíhá již od šesté hodiny ranní. Nejprve každému cvičení předchází rozcvička, kdy členové skupinky bojového umění čerpají energii ze stromů okolo, kterou pak následně rozvedou po celém těle speciálními protahovacími cviky.

Další skupina cvičících Číňanů předvádí jednoduché taneční kreace v rytmu čínského popu, či vlasteneckých písní. Jiní Číňané si zde oblíbili párové sporty, například badminton, nebo ping-pong. V parku je možné vidět i důchodce, kteří sem přicházejí hlavně kvůli procházce, vyvětrat svého ptáka v kleci, nebo případně obejít park chůzí pozadu. To prý pomáhá prokrvení mozku.