Hotelový resort v pevnosti

Při výběru míst a letovisek pro svoji dovolenou si turisté vybírají stále častěji z nejméně tradičních turistických lokalit. Jednou takovou netradiční a specifickou lokalitou, pro turisty chtivé originality velice lákavou, ačkoli poněkud kontroverzní, je nově připravovaný hotelový resort na exotickém ostrově Mamula ve Středozemním moři.  

 Ostrov Mamula má velice působivou atmosféru a určitě stojí za to tento exotický ostrov navštívit. Historie ostrůvku má za sebou pohnutou historii Středomoří, neboť je celý jednou velikou pevností.

Mohutné opevnění, které stále ještě disponuje několika děly, tu postavili již Benátčané. Celý ostrov se potom stal jednou ohromnou dělostřeleckou pevností až v roce 1853.  Tato pevnost zde na ostrově zde byla vybudována na pokyn rakousko-uherského dvora. Ten ostrov Mamula pokládal za jednu z možností obrany přístavu v Boce Kotorské. Ostrov má z devadesáti procent své plochy pokryt rozličnými terasami, kasematy, baštami a strážními věžemi.

Ostrov je na dohled od pobřeží Černé hory. Mohlo by se to zdát jako ideální místo pro turistický ruch, ale pevnost Mamula má ve své historii jednu stinnou stránku. Mohlo by se to zdát jako ideální místo pro turistický ruch, ale pevnost Mamula má ve své historii jednu stinnou stránku, a to, že v roce 1942 tento ostrov na pokyn italského diktátora Mussoliniho sloužil jako sběrný a koncentrační tábor.

Opevněný ráj na ostrově

Z tohoto důvodu příbuzným lidí zde držených, ale vůbec lidem z Černé hory, Chorvatska i z celé Itálie hodně moc vadí, že by na ostrově měl být vybudován luxusní hotelový resort. Přesto zde v ostrovní pevnosti jistá švýcarsko-egyptská společností plánuje velice luxusní hotelový resort, jehož součástí budou kavárny, přístavy pro jachty a mořské lázně. Mimo to by se zde v resortu měly nacházet také bazény, vířivky a centrum vodních sportů. Navíc pak ještě několik vzrostlých palem, aby byl dojem tropického ráje při pobřeží Evropy dokonalý.