Jistota pro budoucí drobné podnikatele

V současné době není vůbec žádoucí studovat učební obory. Mnozí rodiče mají za to, že jejich dítě musí mít stůj co stůj vysokou školu. Už ani pouhá maturita není žádoucí. Maturita je dobrá jenom jako vstup na vysokou školu. Přitom je enormní nedostatek kvalitních řemeslníků. Možná by nebylo na škodu, kdyby rodiče měli odvahu a šli proti předsudkům. Nenechte si nic vnucovat. Zajistili by pravděpodobně svým dětem podstatně lepší budoucnost.
Pokud jde mladý muž studovat řemeslo (u ženských oborů to bohužel až tak nefunguje), je téměř jisté, že si ihned po studiu najde dobře placené zaměstnání, případně si může vyřídit živnostenský list a začít co nejdříve pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Dokonce ani s tou maturitou to není tak beznadějné.
postavičky řemeslníků
 

Jak by to mělo vlastně fungovat

U drobných živnostníků a podnikatelů se totiž předpokládá, že bude fungovat tento model.
1. Dotyčný vystuduje učební obor, aby získal odborné kompetence. Učební obor je maximálně zaměřený na praxi, takže lze předpokládat, že ihned po studiu bude dotyčný jedinec dostatečně způsobilý k odborné řemeslnické práci.
2. Dotyčný se přihlásí na nástavbové maturitní studium zaměřené na podnikání. U studentů řemeslných učebních oborů se totiž předpokládá, že valná většina z nich bude chtít podnikat. Umět řemeslo ovšem nestačí. Podnikání je třeba se naučit. Základy účetnictví, základy psychologie (umění jednat se zákazníky je základ), administrativa. Všechny tyto dovednosti si studenti osvojí, získají onu vysněnou maturitu a především kompetence k tomu, aby začali úspěšně podnikat.
pracující zedník
 
Opravdu stojí za zvážení, zda je učební obor tak nevhodnou variantou. Nemluvě o tom, že méně talentovaní žáci se sice často na maturitní obor dostanou, ale nemají dostatečnou motivaci školu dostudovat a často končí se základním vzděláním.