Rodina základ státu!

Tradiční rodinu si představíme jako matka, otec a dítě nebo děti. Jenže není tomu vždy tak. Naprosto funkční a spokojená rodina se může skládat například z dvou tatínku, či maminek. Těm se říká “duhové”
Adopce neboli osvojení může být také cestou k správné výchově.  Existují ještě jiné způsoby náhradní péče, které někdy nejsou tou nejlepší volbou, ale na druhou stranu je to někdy volba jediná.
květiny a sweet home
Osvojení = přijetí cizí osoby za vlastní(adopce)
·         Zápis do matriky (po rozhodnutí soudem)
·         Není třeba mít souhlas rodiče, pokud byl rodič zbaven odpovědnosti
·         Osvojitel musí být zletilý, svéprávný a věkový rozdíl musí být minimálně 16 let
·         Mezi osvojitelem a osvojencem je rodičovský vztah
Poručenství
·         Rodič má stále odpovědnost
·         Poručník nemá vyživovací povinnost
·         Poručník dítě vychovává, spravuje jeho majetek
Opatrovnictví
·         Rozhoduje soud v případě střet zájmu rodičů, dětí sourozenců, ohrožení majetkových zájmů atd.
·         Opatrovník hájí zájmy dítěte (práva a povinnosti přesně stanovené soudem)
·         Ochranný prostředek pro ty, kteří nejsou schopni spravovat své osobní záležitosti
Svěření dítěte do jiné péče (pěstounství)
·         Rozhoduje soud
·         Pokud o dítě nemůže pečovat ani rodič ani opatrovník
·         Opatrovník rozhoduje o běžných záležitostí
·         Dítě neztrácí kontakt s rodiči (právně)
·         Státem řízené a s finanční oporou do zletilosti dítěte
·         Krátkodobé nebo dlouhodobé
Ústavní výchova (dětský domov)
·         Preventivně a k výchovným účelům
·         Když dítě nemá nikoho, kdo by se o něj postaral
·         Stanoveno soudem
Věnujme se ale raději nejčastějšímu stavu, a to tradiční. Zde si můžeme vytyčit základní funkce, kterou rodina musí plnit za účelem spokojenosti všech členů
 odpočinek u krbu
stabilní reprodukční základnu → má mít tolik dětí, kolik zvládne
vyživovací povinnost
     Péče o zdraví
zajištění zdravotních potřeb
      Výchovně – vzdělávací
základní návyky a příprava na samostatný život
      Citová
pocit lásky, bezpečí a jistoty