Havarijní pojištění – na co si dát pozor?

Každý majitel automobilu je povinen pro své vozidlo sjednat tzv. povinné ručení – tedy pojištění, které kryje škody způsobené pojištěným vozidlem na zdraví a majetku třetích osob. Toto pojištění je povinné a uchrání nás velkých výdajů, které na nás mohou vymáhat osoby, které jsme provozem svého vozidla nějakým způsobem poškodili.

Škodu na našem vlastním majetku nám ale neuhradí. Od toho je tu jiné pojištění, a to pojištění havarijní. Toto pojištění kryje škody na pojištěném vozidle, případně i na osobách v něm přepravovaných. Záleží na tom, jakým způsobem si pojištění sjednáte. Co všechno může tedy havarijní pojištění zahrnovat?

·         V první řadě kryje samozřejmě škody na voze vzniklé při havárii, tj. nárazu, střetu a pádu vozidla.
·         Odcizení vozidla nebo jeho vnějších částí je dalším rizikem, které může krýt havarijní pojištění.
·         Dále řešívá škody vzniklé v důsledku živelní události. Přesný výčet těchto událostí je uveden v pojistných podmínkách a je třeba se s ním seznámit. Nejčastěji je zahrnuto riziko vichřice, krupobití, povodně, výbuchu, pádu stromu  další.
·         Samostatnou položkou bývá střet se zvěří. Pro některé je to zbytečná položka, další zahrnutí tohoto rizika uvítají.
·         Jedním z dalších rizik je vandalismus.

Kromě základního pojištění nabízejí pojišťovny různá připojištění – nejčastějším je pojištění čelního skla, zavazadel či dětských sedaček, setkat se můžete i s úrazovým připojištěním.

Jako jinde, i zde samozřejmě platí, dobře si promyslet, která rizika se nás týkají více a která jsou naopak málo pravděpodobná – abychom neplatili zbytečně vysoké částky za rizika, která jsou méně než pravděpodobná. Dále je také nutné zjistit, zda nemáme některé situace pojištěné již v rámci jiného pojištění. Nejčastějším příkladem je právě posledně zmiňované úrazové připojištění, které má většina z nás sjednané samostatně nebo v rámci životního pojištění.

Další položkou ke zvážení je míra spoluúčasti. Samozřejmě čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je na oplátku pojistné. Spoluúčast bývá také sjednávána odlišně – buď jako pevná částka (např. 5000,- Kč) nebo procentuelně (např. 5%). Např. v případě výměny čelního skla je rozdíl, zda si z ceny řekněme 10 tisíc Kč uhradíte 5 tisíc Kč nebo 5% (tj.500,- Kč). Ale jako vždy záleží na konkrétním automobilu, jeho stáří a ceně náhradních dílů.

Pojišťovny v případě plnění rády pracují s pojmem „amortizace“ (tj. opotřebení), tzn. při totální havárii Vám po letech nevyplatí již původní sjednanou pojistnou částku, ale částku upravenou s ohledem na opotřebení a reálnou hodnotu vozidla v době havárie – pokud ovšem nemáte sjednanou pojistku na cenu novou. Na druhou stranu pojišťovna Vás sama od sebe neupozorní, že Vaše vozidlo ztrácí na hodnotě a v případě revize pojistné smlouvy na současnou hodnotu vozidla můžete ušetřit na pojistném. Vyplatí se tedy jednou za čas (například za rok) zajít na pojišťovnu a změnu s nimi probrat.

A nakonec samozřejmě nezapomeňme na výluky, i když jejich studium je vždy nanejvýš otravné. Zapomenout na pojistné plnění mohou osoby řídící pod vlivem omamných látek (pozor si dávejte i na kapky proti kašli). Pokud vznikla havárie vlivem opotřebení, únavy nebo vady materiálu, pojišťovny se často z plnění také vyvážou. A další a další a další.

Shrnuto a podtrženo, jako u všech pojištění, promyslete si důkladně, co od havarijního pojištění očekáváte a jestli cena pojištění nakonec nepřesáhne hodnotu případného pojistného plnění.