Skleněné výplně vlepíme, nebo namontujeme do gumového těsnění


Respektujete v roli Å™idiÄe VaÅ¡eho vozidla, a to soukromého i firemního, vÅ¡echny zákonem stanovené vyhlášky, které regulují provoz na pozemních komunikacích? Pak jste si bezesporu dobÅ™e vÄ›domi požadavků, které ze zákona vyplývají pro každého provozovatele osobního, nákladního i stavebního vozidla v souvislosti se stavem Äelního, zadního a boÄního skla. I nepatrná prasklina může způsobit velké problémy. Proto neváhejte a pro jistotu i s menší závadou zajeÄte do autorizovaného servisu. Ten má k dispozici pro výmÄ›nu certifikované autosklo praha, které vyhovuje vÅ¡em standardům, a to na nadstandardní materiálové úrovni.

Naši technici umí kvalitně rozhodnou o konkrétním typu opravy

Specializovaný servis ověřené spoleÄnosti, která zajiÅ¡Å¥uje certifikované opravy a výmÄ›ny autosklo praha, se Vám bezesporu zalíbí také z hlediska plateb za provádÄ›né vlepení skla, nebo montáže skla do gumového tÄ›snÄ›ní. V souvislosti s Vaším pojiÅ¡tÄ›ním totiž nemusíte platit nic. O úhradu za profesionální montážní práce se postará pojiÅ¡Å¥ovací spoleÄnost na základÄ› údajů, které pohodlnÄ› bez zatěžování Vaší osoby dodají pracovníci servisní firmy.