Úprava a filtrace pitné vody


Jestliže vlastníte studnu a máte v ní zneÄiÅ¡tÄ›nou vodu, je tÅ™eba s tím nÄ›co udÄ›lat, a to co nejdříve. DoporuÄujeme provést potÅ™ebné úpravy, které udÄ›lají z této vody zase zdravý zdroj. Výbornou možností je filtrace pitné vody, která může být buÄto mechanická, písková nebo pomocí aktivního uhlí. MénÄ› známá filtrace pitné vody pomocí aktivního uhlí probíhá na ekologické bázi a dochází pÅ™i ní k odstranÄ›ní hrubých neÄistot pÅ™edevším organického původu, ale také nÄ›kterých minerálních látek. Také lze odstranit nÄ›které těžké kovy a nepříjemný zápach chloru, který je vÅ¡em, kdo používají vodu z vodárny docela známý. NÄ›které vodárny chlor ani nemusí používat, ale pÅ™edevším ve velkých mÄ›stech je to vskutku nutností. NaÅ¡e spoleÄnost nabízí komplexní služby v oblasti ÄiÅ¡tÄ›ní vody, ale nejen to. K naÅ¡im aktivitám patří rovněž další chemické úpravy vody, které jsou nÄ›kdy nezbytné a používají se v případech zamoÅ™ení, nebo tam, kde jednoduÅ¡e jiná filtrace nemá tu správnou úÄinnost.

Jak lze ještě upravovat vodu?

Způsobů práce s vodou je mnoho, stejnÄ› jako úprav a metod ÄiÅ¡tÄ›ní. Dříve se využívalo spíše mechanické bubnové ÄiÅ¡tÄ›ní, pokud mluvíme o ÄistiÄkách odpadních vod, dnes již známe mnohem propracovanÄ›jší systémy, kupříkladu biologické bublinkové, které je vhodné pÅ™edevším pro menší Äistírny a je v podstatÄ› bezporuchové a nevyžaduje ani vÄ›tší kontrolu, uÅ¡etříte tedy i za mzdy zamÄ›stnancům. Na provoz moderní malé vodárny pro obec, která je založena na biologickém ÄiÅ¡tÄ›ní, postaÄí bohatÄ› jedna osoba. Zvolte si spolupráci s naší firmou a budete vždy spokojeni, filtrace pitné vody je zárukou základní Äistoty a zdravotní nezávadnosti, která je u jakékoliv tekutiny nezbytná. Firma VWS Memsep se postará o to, že váš život bude zdravÄ›jší a nebudete muset kupovat drahou balenou pitnou vodu.